Prefabrikované kúpeľne

Použitie prefabrikovaných kúpeľní

Prefabrikované kúpeľne nachádzajú svoje uplatnenie v stavebných projektov, pri ktoré vykazujú určitú mieru opakovateľnosti. V závislosti od konkrétneho projektu sme schopní uspokojiť každú požiadavku od 25 kúpeľní.

Manažérom bude investorovi vyhotovený návrh projektu prefabrikovanej kúpeľne a na základe odsúhlasených podkladov bude realizovaný. Zhotovená a vybavená sanitárna bunka, dodaná v stave okamžitého použitia.

Stavebné projekty ako hotely, penzióny, internáty, nemocnice, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb či bytové domy majú možnosť využiť všetky výhody ponúkané prefabrikovanou kúpeľňou.
Monolitické betónové kúpeľne SANIZELL ponúkajú uplatnenie vo všetkých typoch stavieb.

Uplatnenie prefabrikovaných kúpeľní

  • Hotely,Penzióny
  • Obytné budovy
  • Internáty,ubytovne
  • Nemocnice, kliniky
  • Domovy pre seniorov
  • Nápravnovýchovné zariadenia
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať