Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby:

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby – kamerový a parkovací systém J. Haška:

Informačná povinnosť pre dotknuté osoby vo vzťahu k zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie:

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať