Výhody prefabrikovaných kúpeľňí

Naši zákazníci majú k dispozícii nielen absolútnu voľnosť voľby novej prefabrikovanej kúpeľne, ale i ďalšie výhody.
  • Jeden partner: o kompletné plánovanie, dokumentáciu, produkciu a dodávku Vašich kúpeľní sa postará náš projektový manažér.
  • Pevná cena: istotu v plánovaní máte i pri nákladoch. Za Vašu prefabrikovanú kúpeľňu zaplatíte presne cenu, dohodnutú pred začiatkom projektu.
  • Záruka: v prípade potreby je Vaším partnerom len jedna spoločnosť.

Ďaľšie výhody

  • Just in time: zhotovenie a dodávka sú vždy presne zosúladené s napredovaním Vašej stavby. Každá prefabrikovaná kúpeľňa bude na Vašej stavbe osadená na hodinu presne.
  • Zníženie nákladov: s prefabrikovanou kúpeľňou môžete znížiť svoje náklady. Toto je možné dosiahnuť prefabrikáciou v našich halách a predprípravou celých sérií komponentov pre jednotlivé remeslá.
  • Kvalita: prefabrikácia v hale poskytuje optimálne podmienky pre produkciu. Neustála kontrola kvality garantuje kvalitatívne hodnotné výsledky produktu až do detailu.
  • Koordinácia na stavbe: odbremeníme Vás od náročnej koordinácie desiatich rozličných remesiel potrebných pre zhotovenie kúpeľne.
  • Tempo: Vašu kúpeľňu Vám od naplánovania , cez produkciu, až po dodávku na stavbu dodáme do 10 týždňov.
  • Všetko podľa priania: takto sa dá charakterizovať nielen Vaša nová kúpeľna , ale i celá spolupráca s našou spoločnosťou. Radi prevezmeme i osadenie a zapojenie.
  • Úspora času: v porovnaní s konvenčným spôsobom výstavby ušetríte až 20 % času. Rýchlejšia výstavba predstavuje nižšie náklady, rýchle uvedenie do prevádzky a tým skorší príjem z užívania stavby.