Produkcia prefabrikovaných kúpeľňí

Na začiatku je vždy plánovanie

Pred samotnou produkciou prefabrikovanejkúpeľne je dôležitá prípravná fáza zahŕňajúca plánovanie, výber materiálov, koordináciu s investorom a projektantom stavby...
Náš projektový manažér Vám bude k dispozícii od počiatku spolupráce až po kolaudáciu Vášho projektu.

Príprava debnenia

Keďže naše prefabrikované kúpeľne sú zhotovované vždy v spojitosti s konkrétnym projektom a na základe individuálnych prianí investora musí byť pred sériovou výrobou zhotovené oceľové debnenie.

Armovanie

Upevnenie potrebnej železobetonárskej výstuže zabezpečí potrebné statické vlastnosti. V tomto kroku sú inštalované rozvody vody, odpadu a elektrickej energie.

Betónovanie

Do debnenia je vliaty betón akostnej triedy C35: 2 400 kg/m³, resp. LC 25: 1 800 kg/ m³.

Spájanie elementov

Pri výrobe jednotlivé stenové elementy vodotesne spoja a vytvorí sa tak jeden celok.

Hydroizolácia a obklad

Podlaha ako i potrebné oblasti stien (sprchový kút) sú pred obložením natreté vode nepriepustnou izolačnou hmotou, brániacou nežiadúcim škodám. Obklad stien a dlažba sú pokladané do lôžka z flexibilného lepidla. Výber obkladu, dlažby a špárovacej hmoty je prevedený investorom. Rohy a spoje sú škárované elastickým tmelom.

Maliarske práce

Strop a neobložené steny sú vytmelené, tapetované maliarskym vlysom a natreté disperznou farbou. Vonkajšie steny, viditeľné po montáži umožňujú svojou povrchovou úpravou nanášať nátery a tapety.

Montáž sanity a zariaďovacích prvkov

Sanita a ostatné zariaďovacie prvkoy kúpeľne sú pri finalizácii namontované na steny bunky a spojené s jednotlivými rozvodmi inštalácie.

Finálny produkt

Dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je v rámci vnútropodnikovej kontroly preverená po všetkých stránkach estetickosti a funkčnosti. Následne je pripravná k dodaniu.

Transport a montáž

Kompletne dokončená prefabrikovaná kúpeľňa je pri transporte uzamknutá a zabalená , čím je chránená pred nežiadúcimi okolitými vplyvmi. Dodanie prefabrikovaných kúpeĺní nákladnými automobilmi je plánovaná just in tíme v spolupráci s vedením stavby. Priebeh zabudovania je rovnako jednoduchý ako dodanie prefabrikovaném kúpeľne na stavbu. Žeriavom priamo z nákladného automobilu na konkrétne podlažie a miesto zabudovania. Osadenie kúpeľne na miesto určenia sme schopní previesť za cca. 30 minút.
Prefabrikované kúpeľne je možné zabudovať i dodatočne vsunutím cez fasádu, alebo v prípade potreby môźu byť nasadené ako staticky samonosná veža pred fasádou budovy.